09144451769

  ارکان نظام آموزشی میتوانند:

  ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران، کارشناسان اعضای خودرا فراهم نمایند.

  شما می‌توانید:آموزشهای مجازی خود را ایجاد کنید و به برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون، تمرین، پروژه‌های کلاسی، ارتباط استاد با فراگیران و پرسش و پاسخ، طراحی فرم نظرسنجی، استخراج نمرات، امکان حضور غیاب و هر آنچه برای یک آموزش مجازی نیاز دارید، بپردازید.

  برگزاری آزمون های الکترونیکی

  برگزاری آزمون های الکترونیکی و آنلاین در سراسر کشور

  برگزاری دوره های آموزشی

  برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری و غیر حضوری

  آموزش مهارتهای پیش از ازدواج

  راهنمای آموزش کلاس مجازی نسخه دسکتاپ

  شرکت در دوره تومان1,000

  آموزش رفتارشناسی با مدل DISC

  ویژه موسسان و مدیران مراکز

  شرکت در دورهتومان400,000

  اکسل ۲۰۱۹ EXCEL

  شرکت در دوره تومان1,000

  مربیگری آموزش زندگی خانواده

  24 ساعت در سه روز

  شرکت در دوره تومان240,000

  آموزش مجازی در سازمانها

  از کجا شروع کنیم؟ مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی دوره آموزشی بلند مدت یا تشکیل …

  شرکت در دورهتومان0