مشاوره کارآفرینی

مشاوره کارآفرینی

مشاوره کارآفرینی

سئوالات 09144451769

 

حامی ایده ها و طرح های نوآورانه

سامانه اتوماسیون اداری مکاتبات و ارجای کار:

ارکان نظام کارآفرینی میتوانند با دریافت کارتابل الکترونیکی اختصاصی ضمن ایجاد تعامل و ارتباط با یکدیگر و ارجای خدمات ، از تجرییات ارزنده و مستندسازی و تولید محتواهای خدمات ارائه شده یکدیگر بهره برداری نمایند. (درخواست خدمات)

سامانه استعدادیابی ، آموزش و توانمند سازی:

ارکان نظام کارآفرینان میتوانند ضمن امکان سنجی از دانش و تجربیات مخاطبان، با بهره برداری از بسترهای مشاوره ای و برگزاری دوره های آموزشی بصورت مجازی و وبیناری و تشکیل کنفرانسهای ویدئویی امکانات توسعه فردی و اجتماعی و شغلی مدیران،کارشناسان،اعضا و مجریان طرح ها را فراهم نمایند. (درخواست خدمات)

سامانه امکان سنجی ، کارآفرینی و هدایت شغلی:

امکان سنجی، اشتغال و کارافرینی بصورت اینترنتی فراهم گردیده تا با بانک اطلاعاتی مشاغل و کارجویان در تبادل بوده و از فرصتهای شغلی ایجاد شده جهت توسعه نظام کارآفرینی برداری نمایند. (درخواست خدمات)

 

 

 

 

نیروی انسانی مهمترین رکن سازمان را تشکیل میدهد

نیروی انسانی مهمترین رکن سازمان را تشکیل میدهد و تمامی اجزای سازمان شامل فرایندها ، امکانات و حتی اهداف سازمان تحت تاثیر کیفیت انسانی قرار دارد. ازاین رو شناخت استعدادها، دانش، مهارت و علایق نیروی انسانی و تقویت آن با آموزش در راستای اهداف سازمان و مدیریت منابع انسانی همیشه مورد توجه بوده و در عصر حاضر این ضرورت بسیار آشکارتر است .

هر سیستمی امروزه با شناخت دقیق اجزای سیستم

هر سیستمی امروزه با شناخت دقیق اجزای سیستم و نقاط ضعف و قوت و در پی آن، تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف را در سرلوحه اقدامات خود قرارداده است. این مهم زمانی میسر است که نیازهای سازمان در قسمت های مختلف بصورت دقیق و کارشناسی تشخیص داده شده و با طبقه بندی مشاغل لیست های سازمانی و شرح وظایف و نیازهای نیروی انسانی اعم از دانش و مهارت و ویژگی های فردی تامین گردد.

بمنظور کمک به مدیریت منابع انسانی سازمانها

بمنظور کمک به مدیریت منابع انسانی سازمانها , ایجاد ( آزمایشگاه نیروی انسانی ) مبتنی بر فناوری اطلاعات ضروری میباشد تا به کمک آن مدیران و متولیان سازمانها قادر باشند با روشهای علمی ، دقیق ، سریع و کم هزینه بواسطه شناخت نیروی انسانی , تدوین و تولید ویژگیها و خصوصیات لازم برای هر شغل مدیریت مناسب را در استخدام ، جایگذاری ، آموزش و هدایت منابع انسانی اعمال نمایند .

استخراج کاستی ها و نیازهای نیروی انسانی و کمک به گزینش درست در اشتغال و استخدام.

در این حوزه استعدادیابی شده و بر اساس نیاز و علایق و تواناییهای فرد ، دوره های آموزشی و توانمند سازی ارائه میشود تا بتوانند بصورت اصولی از مهارتهای کاربردی بهره مند گردند.

زمینه های مشارکت؟

سامانه اتوماسیون مکاتبات و ارجای کار:؟
سامانه نیازسنجی ، آموزش و توانمند سازی:؟
سامانه استعدادیابی ، کارآفرینی و هدایت شغلی:؟

  3000
  یادگیرندگان تحصیل کرده
  432
  لیست دسته بندی
  9834
  زبان های موجود
  934
  دوره های موجود