مشارکت سازمان

مشاهده آمار ثبت نامها

ستادموادمخدر
0
بهزیستی
270
کمیته امداد
50
تعاون کارورفاه
7

علوم پزشکی
10
بنیادشهیدوامورایثارگران
31
ورزش وجوانان
4
فرهنگ وارشاد
12

 


شهرداری
40
استانداری
0
صداوسیما
0
دادگستری
0

آموزش و پرورش
5
زندانها
4
تبلیغات اسلامی
0
حلال احمر
8

کانون پرورش فکری
0
سپاه شهدا
0
نیروی انتظامی
0
اترک
0

شرکت خط اول آدرس شهر نام کاربری مشتری
وزارت بهداشت استادان.کوی سهند ماکو 6400009973
مرکز مثبت زندگی کد747 خیابان محمداوراز نالوس 295971161-0
مرکز مثبت زندگی کد ۶۲۶۲ خیابان یادگار امام بوکان 2920100416
مرکز مثبت زندگی نلاس روبروی شهرداری کوچه گلستان سردشت 09147191985
مرکز مثبت زندگی ارومیه ارومیه 2740082762
مجتمع ادارات اداره تعاون روستايي خيابان دولت مجتمع ادارات اداره تعاون روستايي بوکان 2928908390
کمیته امداد امام خمینی (ره) گلشهر آپارتمان های گلشهر 2939703728
کمیته امداد امام خمینی (ره) کیلومتر 16 جاده خوی تبریز خوی 2790097453
کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تکاب تکاب 11920118
کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس، خ مصطفی خمینی، پ۵۶ کوی عکاسی 2850912050
کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس، خ مصطفی خمینی، پ۵۶ کوی عکاسی 2850912050
کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس بلوار جمهوری اسلامی تقاطع کلاهدوز روبه رویی استادیوم ورزشی جنب سازمان تامین اجتماعی اداره کمیته امداد سلماس 5881753149 2851702181
کمیته امداد امام خمینی (ره) سلماس آخر چمران شمالی 822051 2851753223
کمیته امداد امام خمینی (ره) سرداران یک نبش کوی 21 ساختمان آیدین منطقه یک 2971190587
کمیته امداد امام خمینی (ره) خیام جنوبی نبش ک ۱۴ 2899750951
کمیته امداد امام خمینی (ره) خیابان نواب صفوی تقاطع امیرکبیر پلاک 27 شهرستان سلماس 2840193787
کمیته امداد امام خمینی (ره) خیابان عمار – اداره کل کمیته امداد عمار 2754470212
کمیته امداد امام خمینی (ره) خیابان عمار – اداره کل کمیته امداد عمار 2971751791
کمیته امداد امام خمینی (ره) خیابان عمار – اداره کل کمیته امداد عمار 2919546007
کمیته امداد امام خمینی (ره) خیابان عمار – اداره کل کمیته امداد عمار 2919546007
کمیته امداد امام خمینی (ره) خیابان عمار – اداره کل کمیته امداد عمار 6379946861
کمیته امداد امام خمینی (ره) خیابان عمار – اداره کل کمیته امداد عمار 2754235061
کمیته امداد امام خمینی (ره) خیابان عمار یک 2755986182
کمیته امداد امام خمینی (ره) خیابان عمار مرکزی 6379701850
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات کمیته امداد منطقه سه منطقه 3 1583142029
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات کمیته امداد منطقه سه ارومیه 2755493089
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات کمیته امداد منطقه سه ارومیه 2755980664
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات کمیته امداد منطقه سه ارومیه 2754609164
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات کمیته امداد منطقه سه ارومیه 2755645296
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات خیابان شادی نبش اداره برق ایثار کمیته امداد منطقه سه ارومیه منطقه سه 2752003013
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات خیابان شادی نبش اداره برق ایثار کمیته امداد منطقه سه ارومیه منطقه سه 5069367404
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات خیابان شادی کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه ارومیه 2899760297
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات خیابان شادی جنب اداره برق ایثار کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه 6379645349
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات خیابان شادی جنب اداره برق ایثار کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه 2755215909
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات خیابان شادی جنب اداره برق ایثار کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه 2970243059
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات خیابان شادی جنب اداره برق ایثار کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه 2755803959
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات خیابان شادی جنب اداره برق ایثار کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه 1583059156
کمیته امداد امام خمینی (ره) خاقانی پشت استخر مخابرات خیابان شادی جنب اداره برق ایثار کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه ارومیه 2756024996
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ والفجر بعد از خ فلاحی ۲ جنب نمایندگی ایران خودرو راستگو کمیته امداد منطقه ۱ ارومیه 2753775982
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ عمار کمیته امداد استان مرکزی 2751821529
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ خاقانی ارومیه 2752499634
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ خاقانی ارومیه 2755717548
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ خاقانی ارومیه 2742221409
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ خاقانی ارومیه 2754861394
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ خاقانی ارومیه 2751145061
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ خاقانی ارومیه 6379908822
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ خاقانی ارومیه 6379815708
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ امام سلماس 2851414038
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ امام سلماس 2851391313
کمیته امداد امام خمینی (ره) خ امام سلماس 2851847449
کمیته امداد امام خمینی (ره) چالدران چالدران 2919945874
کمیته امداد امام خمینی (ره) بلوار ولفجر کمیته امداد منطقه 1 مرکزی 2755651768
کمیته امداد امام خمینی (ره) بلوار رودکی خیابان شهید حسن نژاد کوی نارون کوچه 8 پلاک 25 مرکزی 2753608040
کمیته امداد امام خمینی (ره) بلوار رسالت پلاک 38 مرکزی 2753622841
کمیته امداد امام خمینی (ره) بلوار جمهوری اسلامی روبروی تربیت بدنی کمیته امداد امام سلماس mahdi
کمیته امداد امام خمینی (ره) ارومیه،خ. آبشناسان، ک۲، ک.۱ ارومیه 2752245874
فنی حرفه ای جاده سد .مرکز اموزش فنی حرفه ای بوکان 6399582237
فرهنگی ورزشی شهرداری فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه shima68
فرهنگی ورزشی شهرداری فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه somyeh
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی شهيد عباسي بوكان 6399474469
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی خیابان شهید فهمیده بوکان 2928888403
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی خیابان شهید فهمیده بوکان 2928943463
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بلوارارشاد ارومیه 2755803215
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بلوار ارشاد ارومیه 2939788472
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بلوار ارشاد ارومیه 2752394284
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بلوار ارشاد ارومیه 2889378292
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بلوار ارشاد ارومیه 6409758642
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بلوار ارشاد ارومیه 2889378292
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی بلوار ارشاد ارومیه 2889378292
فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی ارشاد ارومیه 2752201036
فرمانداری شهرستان سلماس فرمانداری سلماس سلماس 2803381575
علوم پزشکی ارومیه کاشانی بیمارستان طالقانی یک 2754669205
علوم پزشکی ارومیه کاشانی بیمارستان طالقانی ارومیه 2754669205
علوم پزشکی ارومیه ارومیه خ حسنی بیمارستان مهزاد خیابان حسنی 1552251179
شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان خیابان سربازان گمنام ارومیه nasim.ka2000
شهرداری یولاگلدی خیابان غازی بیات یولاگلدی 4929507261
شهرداری یولاگلدی خیابان غازی بیات یولاگلدی 4929507261
شهرداری منطقه یک خ بهداری نبش خ سنگی شهرداری منطقه یک ارومیه 2750756510
شهرداری منطقه یک خ بهداری نبش خ سنگی شهرداری منطقه یک ارومیه 2750756510
شهرداری منطقه یک خ بهداری نبش خ سنگی شهرداری منطقه یک ارومیه 2750756510
شهرداری منطقه ۵ خیابان برق_روبروی فرمانداری _شهرداری منطقه ۵ ارومیه 2740531354
شهرداری منطقه ۵ خیابان برق روبروی فرمانداری شهرداری منطقه پنج ارومیه ارومیه 2755790083
شهرداری منطقه ۵ خیابان برق روبروی فرمانداری شهرداری منطقه ۵ ارومیه 1382284047
شهرداری منطقه 5 اورمیه خ برق اورمیه 2754356479
شهرداری ارومیه میدان انقلاب شهرداری مرکزی شهرداری مرکزی reza4729
شهرداری ارومیه فلکه رودکی- خیابان باغبان نوین- کوچه مسجد فاطمه زهرا- فرهنگسرای رسانه ارومیه 2755794100
شهرداری ارومیه خیابان بسیج یولاگلدی 4929322685
شهرداری ارومیه خیابان بسیج یولاگلدی 4920079656
شهرداری ارومیه خیابان برق کوی شایستگان کوچه ۵ پلاک ۳۷ ارومیه 2754459545
شهرداری ارومیه بلوار شهید رجایی.شهرداری منطقه ۳ ارومیه 2755674040
شهرداری ارومیه ارومیه. خ البرز. خ میلاد. ۱۶ متری اول پلاک ۲۵ یک 275859415
شبکه بهداشت و درمان ماکو ماکو خیابان امام ماکو 2830745396
سازمان مدییت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه خیابام 7 تیر-جنب ترمینال شهرستان-سازمان مدییت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه ارومیه 2753677794
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری ارومیه 2755215836
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2755643978
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2991552549
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2755008881
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2740579527
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2754840729
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2755982624
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2939836221
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2740625995
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2751920853
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2750510015
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2754791221
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه آ.غ ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2741111057
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه آ.غ ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2754376623
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه آ.غ ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2755623497
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه آ.غ ارومیه خیابان دفاع مقدس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه ارومیه 2740237601
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی خیابان دفاع مقدس سازمان فرنگی اجتماعی و ورزشی ارومیه 2740341113
سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی سردارعزیزخان مکری 837024 [no customer ID in order]
سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی سردارعزیزخان مکری 837024 [no customer ID in order]
سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی بوکان جاده سد بوکان ser9806686
سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی اسلام باد خیابان سردارعزیزخان مکری 2 2920136526
سازمان آتش نشانی آذربایجان غربی ارومیه سازمان آتش نشانی ارونیه انتهای مدنی ۲ ارومیه 6409929145
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه امام-شبکه بهداشت و درمان ماکو ماکو 0056593732
دانشگاه علوم پزشكى اورميه ماكو خيابان. امام. بن بست سهند ماكو 2820342205
جمعیت هلال احمر شهرستان سردشت سردشت-خیابان امام کوچه شهید شمامی پلاک 8 شهرستان 2889773981
جمعیت هلال احمر شهرستان چایپاره بلوار انقلاب جنب فرمانداری 4930012211
جمعیت هلال احمر خیابان ملاصدرا نبش کوچه پنجم پلاک یک ارومیه 2755532981
جمعیت هلال احمر بوکان خیابان انقلاب جمعیت هلال احمر بوکان بوکان 2928862552
جمعیت هلال احمر انقلاب ۲ 2929515724
جمعیت هلال احمر انقلاب ۲ 2929515724
جمعیت خیریه و عام المنفعه خدمات اجتماعی نورافزای مهاباد مهاباد کوب 22بهمن خیابان کوی 22بهمن خیابان شهید مامند گلابی مرکزی  مهاباد srva
بیمارستان طالقانی کاشانی ارومیه 2753623392
بیمارستان طالقانی خیابان کاشانی،بیمارستان طالقانی ارومیه 2750528968
بیمارستان طالقانی خیابان کاشانی,بیمارستان طالقانی ارومیه 6409852444
بیمارستان طالقانی خیابان کاشانی ارومیه 5338839751
بیمارستان طالقانی خیابان کاشانی ارومیه 2899748114
بیمارستان طالقانی خ کاشانی ارومیه 2740728281
بیمارستان طالقانی بیمارستان طالقانی ارومیه خیابان کاشانی ارومیه 2830084772
بیمارستان طالقانی بیمارستان طالقانی ارومیه rana sajjadi
بیمارستان طالقانی ارومیه خ کاشانی اذربایجان غربی ارومیه 2899076310
بیمارستان طالقانی ارومیه خ کاشانی اذربایجان غربی ارومیه 2899076310
بیمارستان شهید مطهری بیمارستان شهید مطهری 4 2754269231
بیمارستان شهید دکتر قلی پور-دبیرخانه شهدا-بیمارستان شهید دکتر قلی پور-دبیرخانه بوکان nasrin52
بیمارستان شهید دکتر قلی پور خیابان شهدا واحد اداری بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان 2920103288
بيمارستان طالقاني خ كاشاني اروميه 2753588627
بهزیستی استان مهاباد کوب 22بهمن خیابان کوی 22بهمن خیابان شهید مامند گلابی مرکزی  مهاباد srva
بهزیستی استان کوی محمدی 4 2920433342
بهزیستی استان شهید اصغری ارومیه 0000000000
بهزیستی استان شهید اصغری ارومیه r.aliyari1400@gmail.com
بهزیستی استان شهرک فرهنگیان روبروی سراهی جنوبی کوچه ۲۱ پلاک۴ ارومیه 2740198132
بهزیستی استان خیان انقلاب بوکان 2949489052
بهزیستی استان خیابان مولوی شرقی کوچه پیروزی بوکان 2920385127
بهزیستی استان بسیج جنب شرکت ثنایی 2880283396
بهزیستی استان آذر غربی شهرستان چایپاره شهر قره ضیاالدین اداره بهزیستی قره ضیاالدین 4939399011
بهزیستی استان امام شوط azam6408001
بهزیستی استان اصغری 1 1550744402
بهداشت کلتپه میدان معلم _ خیابان شورا _ مرکز خدمات سلامت جامعه کلتپه بوکان rezgar
به زیستن راز سلامتی خیابان مافی ساحلی بیست متری پرواز ارومیه farajollahi1376
بنیادشهید وامورایثارگران آ.غ شهرستان شوط بلوارچهارده معصوم طبقه همکف بنیادشهید وامورایثارگران شوط 2820058604
بنیادشهید وامورایثارگران آ.غ شهرستان شوط بلوارچهارده معصوم طبقه همکف بنیادشهید وامورایثارگران شوط 2820058604
بنیاد شهید وامور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان 8شهریور خیابان عارف ارومیه 2899741594
بنیاد شهید و امور ایثارگران بوکان بلوار شهدا روبروی بیمارستان بوکان 2920164066
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی میاندوآب بنیاد شهید میاندوآب چهابرج خیلبلن شهید خیری 2960001486
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی فرهنگیان مهاباد 2889830421
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان هیروشیما سردشت 2889852091
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان هشت شهریور خیابان عارف ارومیه 2750477069
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان هشت شهریور خیابان عارف ارومیه 2750477069
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان هشت شهریور خیابان عارف ارومیه shkhodayi
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان قدس شهرک منگور کوچه رحمان گلابی چهاراه دوم نبش کوچه منزل تیرغم پیرانشهر hajar
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان عارف روبروی پیام نور ارومیه 2948682169
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان عارف بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱ 2754461981
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان عارف بنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه m.mokhtary
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان عارف بنیاد شهید ۱ 2750684951
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان عارف بنیاد شهید ۱ 3341283617
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان عارف بنیاد شهید ۱ 27506849591
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان عارف بنیاد شهید ۱ m2750684951
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان شهید علیپور، اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت 2889778142
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان شهید علیپور سردشت 2880058309
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان دانش روبروی بانک ملی ارومیه 2741383812
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان دانش روبروی بانک ملی ارومیه 4939601064
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان دانش روبروی بانک ملی ارومیه 2751021069
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان دانش روبروی بانک ملی ارومیه alivatnparst
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان دانش تقاطع خیام و دانش روبروی بانک ملی یک 2753829985
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان دانش تقاطع خیام و دانش روبروی بانک ملی 1 2753589194
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی خیابان 8شهریور خیابان عارف ارومیه 2750702607
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی چهار راه ولیعصر جنب مسجد بنی هاشم ارومیه 2802877496
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی پلدشت پلدشت بلوار شهدا shahla mohamad
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان غربی 22بهمن خوی 2803098611
آموزش و پرورش سه راه خاوران کوچه نگین ۵ پلاک ۳ بوکان bafa2982
آموزش و پرورش پشت فنی حرفه ای بوکان srush72
آموزش و پرورش آموزش و پرورش بوکان 2929793244
آموزش و پرورش ارومیه جاده انهر خیابان سنگر کوی امید پلاک 1/20 ارومیه جاده انهر خیابان سنگر کوی امید پلاک 1/20 [no customer ID in order]
آمزش شهرداری آمزش شهرداری ارومیه sahar3919
آب و فاضلاب ارومیه روبروی ترمینال شهرستان ارومیه اداره آب و فاضلاب منطقه ۲ ارومیه 4929917972
اداره ورزش و جوانان مهاباد – خیابان شهید شهریکندی -کوچه دامپزشکی قدیم – تقاطع اول مهاباد masome
اداره ورزش و جوانان بلوار رسالت کوچه صائب پلاک ۲۵ ماکو 2830729072
اداره ورزش و جوانان بلوار رسالت کوچه صائب پلاک ۲۵ ماکو 2830729072
اداره ورزش و جوانان بلوار رسالت کوچه صائب پلاک ۲۵ ماکو 2830729072
اداره ورزش و جوانان بلوار رسالت کوچه صائب پلاک ۲۵ ماکو 2830729072
اداره میراث فرهنگی بوکان بلوار ساحلی پشت سالن سیمرغ جنب کتابخانه استاد حقیقی اداره میراث فرهنگی بوکان بوکان 2929758546
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی ارومیه بلوار سربازان گمنام خ بهشتی منش روبروی هواشناسی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی ارومیه 2753568731
اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ارومیه جاده انهر خیابان سنگر کوی امید پلاک 1/20 ارومیه جاده انهر خیابان سنگر کوی امید پلاک 1/20 6379943781
اداره کل ارشاد ارومیه بلوار ارشاد ارومیه 2754597441
اداره کل ارشاد ارشاد روبروی بیمارستان امام خمینی همافر 2919064789
اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ماکو بلوار شهید قنبری روبروی پارک امام 2820061321
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ماکو امام کوچه پرستار ماکو ra8337@83
اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان بلوار پاسداران خ دولت مجتمع ادارات 2929688858
اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان بلوار پاسداران خ دولت مجتمع ادارات 2929688858
اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان بلوار پاسداران خ دولت مجتمع ادارات 2928837541
اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان بلوار پاسداران خ دولت مجتمع ادارات 2928837541
اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی بوکان بلوار پاسداران خ دولت مجتمع ادارات 2929688858
اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي شهرستان مهاباد مهاباد خيابان صلاح الدين ايوبي غربي كوچه قادري 1 2872018786
اداره بنیاد شهید شهرستان ارومیه ارومیه، خیابان محراب، اول خیابان پرواز، کوچه ۸، پلاک ۴ ارومیه m2750762340j
والفجر ارومیه 2754756086
همافر1 ارومیه 1375330101
مهاباد،جانبازان مهاباد 2860431144
مدیریت کوی 8 پلاک 19 1 2750758386
ماکو خ امام ماکو 2830238419
ماکو-خیابان استاد شهریار ماکو 2830756118
گلشهر۱کوی چهارم ارومیه 2851315668
فلکه جهاد ارومیه 2754665341
فلکه آبیاری شهرک دانشگاه آخر۲۴متری شهید نعمانی کوی یازده شهید لایموت ارومیه 2740570422
شیخ تپه کوی 23 ارومیه maryam9211
شهید باهنر ارومیه 2740228821
شهرک ولیعصر خ سرباز ۲ ۲۰ متری پردیس ارومیه nn@2750510031
شهرک ولیعصر خ سرباز ۲ ۲۰ متری پردیس ارومیه nn@2750510031
شهرک فرهنگیان- خیابان دانش- خیابان فرهنگ شمالی-روبروی پارک شهرک بوکان 2929571667
شهرک فرهنگیان- خیابان دانش- خیابان فرهنگ شمالی-روبروی پارک شهرک بوکان 3760907679
شهرک فرهنگیان- خیابان دانش- خیابان فرهنگ شمالی-روبروی پارک شهرک بوکان 2929571667
شهرک بهداری- 20 متری شرقی- کوچه اول- پلاک22 ارومیه raheleh123
شهدای قره ورن میاندواب 2939112371
شاهین دژ خیابان سرباز کوچه۱۷ شاهین دژ 2939479844
سلماس خیابان ملت روبه روی پارک ملت بنیاد شهید سلماس سلماس 2755230819
سلماس بنیاد شهید و امورایثارگران سلماس سلماس 2851415778
سعدی کوی 4 ارومیه 2751282105
سردشت میرآباد خ امام ک اداره پست پلاک 1 بخش وزینه میرآباد 2889514511
سربازان گمنام ارومیه 2840189189
سربازان گمنام ارومیه 2740217757
روستای حلج ارومیه 6389946864
رودکی خ پورمصطفی کوچه ۱۶ ارومیه moostoofy
رودکی باغبان نوین دو ، 16 متری اول ، 12 متری اول ، کوچه 2 شهید سبزی ، پلاک 18 ارومیه 2750710154
رودکی باغبان نوین دو ، 16 متری اول ، 12 متری اول ، کوچه 2 شهید سبزی ، پلاک 18 ارومیه 2750710154
رودکی باغبان نوین دو ، 16 متری اول ، 12 متری اول ، کوچه 2 شهید سبزی ، پلاک 18 ارومیه 2750710154
خیام ارومیه 5069247808
خیابن طریقت – آخر کوهسار ارومیه 2754880569
خیابن طریقت – آخر کوهسار ارومیه 2754880569
خیابان وفایی کوچه ششم غربی پلاک۳۱ مهاباد sima ayoubian
خیابان میرداماد کوچه ۱۱ کوچه ۶ پلاک ۱۳ ارومیه 2960424239
خیابان مدرس اداره بهزیستی قره ضیاالدین agh9149766952
خیابان محراب – خیابان وصال – آپارتمان شماره ۱۷ – طبقه دوم ارومیه 2754787119
خیابان کاشانی شهرچایی ارومیه alie
خیابان طریقت – آخر کوهسار ارومیه 2754880569
خیابان طریقت – آخر کوهسار ارومیه 2754880569
خیابان شریعتی جنب فروشگاه کوروش شاهین دژ 2939841985
خیابان سعدی ت فردوسی پلاک ۱۸۳ سلماس 2840082128
خیابان سد شهید کاظمی بوکان 2928885595
خیابان رودکی – خیابان سعدی – خیابان بوستان – کوی ششم – پلاک ۱۸ ارومیه 2803478102
خیابان رودکی – خیابان سعدی – خیابان بوستان – کوی ششم – پلاک ۱۸ ارومیه 2803478102
خیابان حضرت حمزه بوکان 6399430569
خیابان بهداری خیابان میرداماد _کوی 14 _ پلاک 81 ارومیه peyman.gholami
خیابان برق ارومیه خیابان برق شهرداری منطقه ۵ 2755918977
خیابان برق ارومیه 2740139063
خیابان باکری ارومیه 4911490081
خیابان امام ماکو 2830090160
خ میرداماد ۱۶متری سوم 14متری دوم پلاک44 ارومیه majidi49
خ مهدوی 2 خ مهدوی خ بههارستان کوچه 5 بهارستان بخش مرکزی -منطقه 1 2754445031
خ شورا خ فتح الهی کوچه 8 پلاک19 ارومیه bina.habibi@gmail.com
خ سید قطب ک شهید احمدی پ ۶۵۲ سردشت 2889781977
خ آموزش و پرورش بوکان 2928858334
پلدشت مسکن مهر پلدشت 6409641915
پل قویون کوی دادگستری کوچه ۱۲ پلاک ۱۹۸ ارومیه 2840225778
پشت بیمارستان میاندواب 2970182343
بهنق 1 خیابان اصغری ارومیه 2754760032
بهداری میرداماد ۱۶ متری اول ۱۴ متری دوم ارومیه 2741070921
بهداری ارومیه pourjabbarp
بلوار شهید عبداله پور مهاباد 2870308086
بلوار بهشتی .خیابان بهشتی شهرستان نقده 2909112772
برق ارومیه 2909928225
آذربایجان غربی شهرستان سردشت شهر نلاس خ ورزش شهر نلای 2880131529
امامت دیانت 2750763908
امام ماکو 2919159003
اشنویه خ بعثت کوچه شهید نعلبکی پلاک 82 اشنویه 2959862511
ارومیه،شهرک فرهنگیان ارومیه 2851316745
ارومیه، خیابان کاشانی، مرکز بهداشت ارومیه eran
ارومیه کاشانی ارومیه 2880268923
ارومیه فلکه بهداری آزادگان 1 کوچه بغل بانک صنعت ومعدن ارومیه 2939832471
ارومیه فلکه آبیاری شهرک دانشگاه آخر۲۴متری شهید تعمانی کوی۱۱شهید لایموت ارومیه 2740057237
ارومیه خ سعدی ارومیه 1362
ارومیه پلاک 8 ارومیه 5719717131
ارومیه . خیابان برق . مقابل فرمانداری . شهرداری منطقه پنج . واحد عمرانی . قنبری ارومیه 3256380069
ارومیه ارومیه 2752927061
ارشاد-روبروی بیمارستان امام خمینی-اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ارومیه 2754264744
اذربایجان غربی شهرستان سردشت شهر نلاس وزینه 2880012538
West azerbaijan Urmia 1465489002
۸شهریور-کوی۲-آپارتمان نیکان ۲-واحد۸ ارومیه 2880241227