دوره های آموزشی فناوری اطلاعات کارکنان دولت

شرکت آموزش و پژوهش بیلگی سایار در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری موفق به دریافت مجوز آموزشی از "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" شده است.

اهداف:

- گسترش بهره گیری از فناوری های نوین و اعمال وحدت رویه در راستای توسعه دولت الکترونیک

- افزایش اثر بخشی و به هنگام نمودن دانش و مهارت های فناوری اطلاعات کارکنان دولت

مخاطبین:
دوره های آموزشی فناوری اطلاعات برای سه گروه آموزشی به شرح ذیل طراحی شده است:

مدیران ارشد   -    مدیران و کارشناسان دفاتر فناوری اطلاعات   -    عموم کارکنان دولت

کلیه دوره ها مطابق بخشنامه های اعلام شده از "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" برگزار می گردد.

آموزش و سنجش الکترونیکی

مشغله کارکنان در حوضه کار و زندگی مانع برنامه ریزی دوره آموزشی بلند مدت یا تشکیل کلاسهای حضوری می گردد از طرفی در صورت انجام این طرح سنجش مهارتهایی که کارکنان یا متقاضیان واجد آنها میباشند کمک موثری در مدیریت منابع انسانی سازمانها است همچنین ایجاد دوره های آموزشی ضروری و حذف دوره های غیر ضروری و جهت دهی آنها ، باعث خواهد شد که نیل به سمت اهداف سازمانها آسان شود.
به منظور کمک به مدیریت منابع انسانی و سازمانها ایجاد ( آزمایشگاه نیروی انسانی ) مبتنی بر فناوری اطلاعات ضروری میباشد تا به کمک آن مدیران و متولیان سازمانها قادر باشند با روشهای علمی ، دقیق ،سریع و کم هزینه بواسطه شناخت نیروی انسانی مدیریت مناسب را استخدام ،جایگذاری ، آموزش و هدایت منابع انسانی اعمال نمایند .

  گذشتن از درس‌های موجود

  درس‌های موجود

  مسئول دفتر*2.5*70

  شهروند الکترونیک

  این دوره بنا به سفارش شورای راهبردی خدمات دولت الکترونیکی استانداری آذربایجان غربی توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی و با حمایت شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی تهیه گردیده است.

  جهت اجرای دوره حرفه آموزشی شهروند الکترونیکی با کد استاندارد 1/5/2/1/24/3-42