.:: سامانه مشاوره کارآفریتی و کسب و کار و اشتغال ::.


درباره ما

شرح وظایف مسئول پذیرش

  • صدور اطلاعیه شروع دوره های آموزشی بصورت ماهانه
  • دریافت معرفی نامه یا درخواست از سوی دستگاههای معرفی کننده
  • راهنمایی و پاسخگویی به متقاضیان
  • دریافت و بررسی مدارک مطابق ضوابط و تشکیل پرونده دوره ها
  • انجام امور مربوط به ثبت نام ، تشکیل پرونده و برنامه های آموزشی بر اساس آیین نامه ها و درستورالعملهای ابلاغی
  • اخذ شهریه و واریز به حساب اعلامی درآمد موسسه و یا دریافت فیش واریزی از ثبت نام کنندگان
  • معرفی کد دوره ها در رایانه، انتخاب معرفی شدگان بر اساس شماره ملی از رایانه و ثبت در کد دوره ایجاد شده
  • افتتاح شروع دوره ها
  • هماهنگی و اقدام به منظور برگزاری دوره های آموزشی
  • ارسال فرم تنظیم برنامه اجرایی دوره منضم به لیست شرکت کنندگان جهت هماهنگی دوره به مسئول آموزش و مسئول امور مالی
  • ابلاغ به متقاضیان در صورت عدم حد نصاب دوره ها
  • ارسال پرونده شرکت کنندکان دوره های تشکیل شده منضم به لیست کلاس مربوطه به مسئول آموزش
  • حفظ و نگهداری سوابق آموزشی
  • تهیه و ارائه گزارشهای تحلیل در خصوص نحوه اجرای دوره
  • تهیه و ارائه گزارشهای تحلیل در خصوص نظر خواهی از شرکت کنندگان
  • تهیه و ارائه گزارشهای مورد نیاز مقام مافوق به صورت ادواری و موردی

شرایط احراز شغل:
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت آموزشی یا رشته های مرتبط
آشنایی با رایانه و نرم افزارهای آفیس
داشتن سوابق کاری مرتبط


ثبت نامویرایش اطلاعاتاعلام نتایج آزمون استخدامیکارت آزمونکارت آزمون