.:: سامانه مشاوره کارآفریتی و کسب و کار و اشتغال ::.


درباره ما

یافتن نیروهای متخصص و خوب یکی از مهم ترین اقدامات هر سازمان است. اطمینان از میزان مهارت های اعلام شده تنها در عمل اثبات می شود. آکادمی شرکت ایران به موسسات، شرکت ها و سازمان ها در یافتن متخصصین توانمند در حوزه اشتغای یاری می رساند. مشخصات کلیه اعضای دانش آموختگان آکادمی شرکت در بانک اطلاعات متخخصین شرکت ثبت و در صورت تمایل موقعیت های کاری برای سازمان های متقاضی کار قابل ارائه و ارسال می باشد. همچنین این اعلان موقعیت های کاری در بخش موقعیت های کاری به اطلاع عموم میرسد. !

شرح وظایف مدیرآموزش

  • نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی
  • برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های مصوب آموزشی
  • تدوین برنامه های سالانه آموزشی بر اساس سیاستهای موسسه
  • تهیه و تنظیم بروشورهای سالانه دوره های آموزشی وهماهنگی جهت چاپ و ارسال آن به دستگاهها و مخاطبین
  • هماهنگی در اخذ تایید برنامه های آموزشی و دوره های طراحی شده
  • ایجاد زمینه مناسب به منظور تسهیل فرآیندهای نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی خاص
  • اقدام به منظور تامین منابع مکتوب و غیر مکتوب مورد نیاز دوره های آموزشی
  • نظارت و کنترل بر فرآیندهای آموزشی و صدور گواهینامه های دوره های آموزشی
  • تهیه طرحهای پیشنهادی جهت ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس نتایج ارزشیابیها با نیازهای احصاء شده
  • اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل اجرای ارزشیابی ادواری از برنامه های آموزشی
  • طراحی دوره های آموزشی با همکاری اساتید و صاحب نظران آموزشی بر اساس نیازهای احصاء شده
  • ارسال برنامه های آموزشی به دستگاهها و مخاطبین موسسه
  • انتخاب مدرس با توجه به عنوان، محتوا، و زمانبندی دوره و ارسال سرفصل به مدرسین
  • معرفی مدرسین به مسئول امور مالی جهت عقد قرارداد طبق فرم مربوطه
  • دریافت سوالات آزمون از مدرسین دوره ها
  • استخراج نتایج ارزشیابی دوره ها
  • ارسال اوراق آزمون به مدرسین منضم به لیست نمرات و پیگیری نمرات بر اساس زمانبندی دوره ها
  • بررسی و کنترل نمرات آزمون دهندگان با لیست حضور و غیاب و لیست نمرات
  • ورود نمرات و صدور گواهینامه قبول شدگان و ارسال جهت امضاء مدیرعامل و ممهور کردن
  • اعلام حق التدریس مدرسین دوره ها به مسئول امور مالی
  • هماهنگی و پیگیری جهت چاپ فرم خام گواهینامه دوره ها
  • تهیه و ارائه گزارشهای مورد نیاز مقام مافوق به صورت ادواری و موردی

شرایط احراز شغل:
داشتن مدرک فوق لیسانس یا لیسانس مدیریت آموزشی
داشتن سوابق کاری مرتبط
آشنایی با رایانه و نرم افزارهای آفیس 


ثبت نامویرایش اطلاعاتاعلام نتایج آزمون استخدامیکارت آزمونکارت آزمون