.:: سامانه مشاوره کارآفریتی و کسب و کار و اشتغال ::.


درباره ما

یافتن نیروهای متخصص و خوب یکی از مهم ترین اقدامات هر سازمان است. اطمینان از میزان مهارت های اعلام شده تنها در عمل اثبات می شود. آکادمی شرکت ایران به موسسات، شرکت ها و سازمان ها در یافتن متخصصین توانمند در حوزه اشتغای یاری می رساند. مشخصات کلیه اعضای دانش آموختگان آکادمی شرکت در بانک اطلاعات متخخصین شرکت ثبت و در صورت تمایل موقعیت های کاری برای سازمان های متقاضی کار قابل ارائه و ارسال می باشد. همچنین این اعلان موقعیت های کاری در بخش موقعیت های کاری به اطلاع عموم میرسد. !

شرح وظایف مسئول امور مالی و قراردادها

  • تنظیم قرارداد اساتید با توجه به دستورالعمل مربوطه
  • تنظیم قراردادهای آموزشی پس از اخذ مجوز از مدیرعامل
  • تنظیم قرارداد همکاری با کارکنان جدیدالاستخدام پس از اخذ مجوز از مدیر عامل
  • تنظیم قرارداد دوره های درخواستی دستگاههای اجرایی
  • درخواست حکم یا مدرک تحصیلی مدرسین و تنظیم قرارداد
  • اخذ لیست حضور و غیاب مدرسین از مسئول آموزش
  • محاسبه حق التدریس مدرسین و صدور چک
  • اخذ امضاء چکهای مدرسین از مدیرعامل و تحویل آن به مدرس مربوطه با اخذ امضاء در دفتر رسید چکها
  • واریز کسورات قانونی موسسه به حساب سازمانهای ذیربط  ( دارایی – تامین اجتماعی )
  • نظارت و کنترل درآمدهای مکتسبه موسسه با توجه به اسناد و مدارک
  • ارائه پیشنهادات در خصوص کاهش هزینه ها و کنترل بهتر امورات مالی موسسه
  • پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان موسسه طبق قراردادهای مربوطه پس از کسر کسورات قانونی
  • صدور اسناد حسابداری با توجه به مستندات مربوطه
  • ارائه پیشنهاد جهت تهیه نرم افزار مناسب جهت امور مالی موسسه
  • حفظ و نگهداری اسناد مالی  و قراردادهای موسسه
  • عدم افشاء اسرار مالی موسسه

شرایط احراز شغل:
داشتن مدرک لیسانس حسابداری
داشتن سوابق شغلی مرتبط
آشنایی کافی با نرم افزارهای حسابداری
آشنایی با نحوه تعامل با سازمانهای مرتبط از قبیل دارایی و تامین اجتماعی  ثبت نامویرایش اطلاعاتاعلام نتایج آزمون استخدامیکارت آزمونکارت آزمون