.:: سامانه مشاوره کارآفریتی و کسب و کار و اشتغال ::.


درباره ما

شرح وظایف مسول دفتر مدیرعامل

  • دریافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به موسسه
  • پیگیری نامه ها و سایر مکاتبات توزیع شده بین افراد و سازمانها
  • برقراری ارتباط تلفنی و مبادله اطلاعات از طریق پست الکترونیک، فاکس و ... بر حسب نظر مدیرعامل
  • انجام هماهنگیهای لازم برای تنظیم برنامه های مدیر عامل اعم از بازدید، ملاقات، و جلسات
  • ابلاغ دستورات صادره مدیرعامل به اشخاص و واحدهای ذیربط و پیگیری آنها
  • تهیه و تنظیم گزارش وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مدیر عامل
  • آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات و سمینارها جهت مطالعه مدیرعامل قبل از شروع جلسه
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها
  • تهیه ییش نویس برخی از نامه ها و گزارشها و جداول مربوط به حوزه  مدیرعامل
  • تایپ نامه های دفتر مدیرعامل و گزارشات موردی و سالانه
  • بایگانی و نگهداری کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک دفتر مدیرعامل
  • ثبت و توزیع کلیه مکاتبات و اسناد و مدارک در دفتر اعم از صادره و وارده
  • ارجاع مکاتبات و نامه های اداری
  • حفظ و نگهداری سوابق مکاتبات
  • انجام سایر امورات ارجاعی از جانب مافوق

شرایط احراز شغل:
دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مرتبط ( ادبیات فارسی – انگلیسی – رایانه )
آشنایی با رایانه و نرم افزارهای آفیس
داشتن سوابق کاری مرتبط


ثبت نامویرایش اطلاعاتاعلام نتایج آزمون استخدامیکارت آزمونکارت آزمون