اطلاعیه

در طرح حاضر که به منظور استعداد یابی ، آموزش ، توانمندسازی و تولید محتواهای آموزشی در حوزه آموزشهای نهضت سواد آموزی برگزار میگردد.

  • گام آموزش:
  • متقاضیان وارد سامانه اینترنتی شده و پس از 1- عضویت در سامانه و 2- انتخاب دوره مورد نظر و 3- تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام و 4- پرداخت هزینه مربوطه، میتوانند 5- بر اساس گزارش تکمیل فرایند ثبت نام و داونلود فایل راهنما و کلیک لینک مقابل گزینه داونلود فایل، در آموزش دوره که بصورت آنلاین خواهد بود شرکت نموده و پس از پایان دوره و 6- قبولی در آزمون مربوطه 7- گواهینامه دریافت نمایند.
  • جهت ثبت نام، دوره های مورد نظر زیر را کلیک نمایید
  • گام ایده پردازی:
  • متقاضیان در بخش رویدادها به 8- سامانه دبیرخانه الکترونیکی کارآفرین شو www.ideshow.ir/dabikhaneh وارد شده و ضمن 9- ثبت ایده طرح اولیه خود، 10- محتوای تولیدی را نیز ارسال مینمایند تا توسط داوران دبیرخانه ارزیابی گردند.
  • جهت ثبت نام، ارسال ایده و طرح کلیک نمایید
  • گام ارزیابی:
  • دبیرخانه 11- محتواهای برگزیده را در سامانه اینترنتی جشنواره دبیرخانه بارگزاری و 12- از محتواهای برتر حمایت و تقدیر خواهد نمود.

  • لطفا جهت ثبت نام اولیه در دوره کلیک نمایید